Kategoriarkiv: Okategoriserade

Träd­gårds­in­spi­ra­tion från resor

Som vi alla redan sett på en del av inläg­gen här på blog­gen och även annars erfa­rit är alla slags träd­gårds­re­sor utmärk­ta inspi­ra­tions­käl­lor.  Det är all­tid roligt att se hör folk har det på annat håll i värl­den, hur deras träd­går­dar ser ut, med vil­ka insat­ser de skö­ter dem, vil­ka växt­val de gör… I grann­län­der­na … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Plant­mark­nad

Sandoxalis i full blom Bib­li­o­te­ket i Vasa, till­sam­mans med Vasa­nej­dens mar­tor, arran­ge­rar den sed­van­li­ga plant­mark­na­den vid bib­li­o­te­ket 27.5 kl. 15.00. För­e­ning­ens med­lem­mar har möj­lig­het att vara där och säl­ja sina plan­tor. Alla är väl­kom­na att shop­pa loss. Det kom­mer en som­mar!    
Dela med dig…

Blåkul­la, stöld­gods, rym­ling­ar och annat olag­ligt

Jag flyt­ta­de från mitt Blåkul­la för någ­ra år sedan. Tog med mig lite av det blåa till mitt nya hem. Fick höra “Fy” och “Usch” för mitt till­tag. “Det är för­bju­det!” Men jag tog från mig själv till mig själv. Nu i påska­ti­der besök­te jag Blåkul­la, och det blå var näs­tan helt bor­ta. De nya … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Över­by

Häls­ning­ar från Över­by, där jag spen­de­ra­de tre stu­di­e­da­gar. En bild av bloms­terprak­ten ini­från växt­hu­sen och från plan­te­ring­ar­na.

88240a80-389c-45a3-b034-4533a0229f8a_jpeg

Vi har haft ett under­bart vår­vä­der med myc­ket sol och vär­me i söd­ra Fin­land. Björ­ken har ställ­vis mös­söron och växt­lig­he­ten har tagit fart.

H. … Con­ti­nue Rea­ding ››

Dela med dig…

Träd­går­dens vår

En liten häls­ning från Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning som varit på exkur­sion till Träd­går­dens Vår-mäs­san.

Här kom­mer bil­der från mäs­san i Åbo. I bus­sen 44 del­ta­ga­re som ivrigt hand­lat blom­mor och annat. Lunch åts på Kou­lu och där­i­från vida­re till Lepo­lan Puu­tar­ha där vi blev gui­da­de i växt­hu­sen.

H. Nina i bus­sen

Con­ti­nue Rea­ding ››

Dela med dig…

Häls­ning­ar norr­i­från

Jag har tänkt de senas­te dagar­na, att vil­ken rike­dom och gläd­je det är att få till­hö­ra en sån träd­gårds­för­e­ning, som vår här i nej­den. Nor­ra Öster­bot­tens träd­gårds­för­e­ning /NÖT har gett mig så otro­ligt myc­ket. För­u­tom många nya träd­gårds­vän­ner, som är otro­ligt vär­de­ful­la, så har det ock­så varit myc­ket läro­rikt.   På lör­da­gen var vi inbjud­na till träd­gårds­för­e­ning­en … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Bar­bro

Hej på er! Jag har i år för­sökt mig på att dri­va upp plan­tor från frön. För­sök­te nog ock­så för någ­ra år sen, men de blev så otro­ligt kle­na. Jag har sått Hjälm­bö­na och det var nog all­de­les för tidigt, för de är ca 20 cm redan, ha ha ha. Sen hade jag inga stic­kor att … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…