Gran, kor­gar och svamp

Dela med dig…
Under vec­ko­slu­tet kun­de man änt­li­gen kom­ma ut i natu­ren och bör­ja göra lite jobb i träd­går­den. Här i Par­gas var lör­da­gen solig och varm för det mesta med undan­tag för en kraf­tig snö/hagelby som drog över oss på för­mid­da­gen. Den för­svann lika has­tigt som den kom, men blev hotan­de mörkt ett tag. Den hår­da vin­den … Con­ti­nue Rea­ding ››

på jakt efter våren

Dela med dig…
Jag har skri­vit kort dag­bok i över 20 år, tyvärr inte allt­för sys­te­ma­tiskt. Tem­pe­ra­tu­rer och snö­mängd har vari­e­rat väl­de­li­ga i bör­jan på mars, men många gång­er har det varit tem­pe­ra­tu­rer runt noll­strec­ket — men snö. Noll­gra­digt och inte snö = vår? Nä, det skall luk­ta ock­så. Ställ dig i mot­vind vid en upp­löjd åker och … Con­ti­nue Rea­ding ››

Om blog­gen

Dela med dig…
Hej alla, mås­te få “tyc­ka” lite om blog­gen. Att föl­ja med hur idén for­mar sej och det blir en fär­dig blogg.…. Nu är det bara att fyl­la den med myc­ket godis. Varen­da dag!!  Att få höra hur det ser ut i öst­ra delen av lan­det och vad som kom­mit opp i Åbo det blir intres­sant, samt att få ta … Con­ti­nue Rea­ding ››

en blogg från Svenska Trädgårdsförbundet rf för trädgårdsvänner i svenskfinland

Page generated in 0,358 seconds. Stats plugin by www.blog.ca