Hej träd­gårds­blog­ga­re!

Grun­den till vår nya blogg är lagd. Jag sät­ter i gång och utfor­mar webb­plat­sen som bäst. Jag gör mera under vec­ko­slu­tet (1–2.3.2014)

Häls­ning­ar
Steffe

Dela med dig…