Namn­lap­par i rabatten

Hej igen.

Min fina jul­ros från ifjol den med lila stänk inu­ti  den blom­mar inte i år tyvärr bara ett par små ynk­li­ga knop­par på min vita jul­ros är kvar. Men den har blom­mat sen efter julen.

Det jag nu und­rar är vad ni gör med namn­lap­par­na som finns över­allt runt väx­ter­na. Åtminsto­ne här hos mej eller minns ni vad väx­ter­na heter? De är ju inte pre­cis snyg­ga, om man säger så just nu åtminsto­ne när det inte finns blad som dom kan göm­ma sej under. Skul­le va roligt att höra vad ni tän­ker om den saken…

Annars är det hår­da var­ma vin­dar som sve­per över Öster­bot­ten just nu… Hörs igen.

Dela med dig…

10 reaktioner på ”Namn­lap­par i rabatten”

 1. Det “intres­san­ta” med de när namn­lap­par­na är ju att efter att väder och vind en tid så syns inte väx­tens namn mera, men nog plant­sko­lans.… Men vil­ka namn­lap­par hål­ler, sam­ti­digt som de är snyg­ga? Plast? Trä? Ste­nar? Och vad skri­ver man med? Jag har bör­jat med vis­sa små expe­ri­ment, men har nog inte erfa­ren­he­ter att berät­ta ännu. De där vita plant­sko­le­lap­par­na får hänga kvar tills det inte är någon nyt­ta med dem mera… Det bara blir så!

 2. Namn­lap­par — jag har fun­de­rat pre­cis sam­ma sak — hurudant system skul­le fun­ge­ra. När vi på lunch i går pra­ta­de om rosor, frå­ga­de någon av kol­le­ger om jag kän­ner till alla mina oli­ka rosor eller hur kla­rar jag av att kom­ma ihåg nam­nen. Jag skul­le nog behö­va namn­lap­par som tål fins­ka väderförhållanden.

 3. Vi använ­der plast­stic­kor och en tex­til­pen­na som skall tåla maskin­tvätt . Tex­ten ver­kar fin­nas kvar åtminsto­ne efter ett år.

  1. Ja, Step­hen det­där var ju verk­li­gen snyggt och pryd­ligt! Det finns ju pen­nor som är vat­ten­fas­ta och som hål­ler bläc­ket syn­ligt väl­digt länge. Ut till stran­den och sök ste­nar. Det är läge för det nu när vi inte har snö och man inte kan göra så för­skräck­ligt myc­ke i trädgården.

  2. Jo, det där har jag ock­så sett i Tar­tu, dess­utom besök­te vi en gång en åländsk kvin­na som pla­ne­ra­de sam­ma sak, att skri­va på ste­nar. Gäl­ler bara att få tag i lämp­ligt sto­ra och lämp­ligt for­ma­de ste­nar, ett pro­jekt i sig… Vil­ken sorts “pen­na” hål­ler för väder och vind? Van­lig per­ma­nent “over­he­ad­pen­na”? Har någon erfa­ren­het att dela med sig?

   1. Här har jag en pen­na som heter Pig­ma Micron 05 Micro­pig­ment ink for water­proof and fade proof lines. Japp en sån hål­ler. Tror jag har frå­gat efter den i en bok­han­del… Jag använ­der den till knypp­lings möns­ter och tif­fa­ny möns­ter med… Mångsidig penna .

 4. Jag pra­ta­de för rätt länge sen med en för­säl­ja­re i en sorts hob­by­af­fär, och hon gav rådet att använ­da en “mål­färgs­pen­na” på sten. Tyvärr blir tex­ten gans­ka tjock. Snart ser jag hur den hit­tills enda inte så snyg­ga sten­tex­ten kla­rat vin­ter num­mer två. Mål­färg och mål­färg, ja. Det står Quick-dry metal­lic ink på pen­nan, och den kom­mer från Japan…

 5. Hej på er alla! Jag har i år för­sökt mig på att dri­va upp plan­tor själv. För­sök­te nog ock­så för något år sen, men de blev så kle­na. Jag har sått hjälm­bö­na och det var nog all­de­les för tidigt, för de är redan 20 cm höga, ha ha ha. Sen hade jag inga stic­kor att skri­va på, så jag tänk­te att jagv­tar paff­bi­tar till­fäl­ligt och byter ut dem till stic­kor sen. Tyvärr kom det­här “sen” lite för sent, så jag hade ett bekym­mer att tyda vad där stod:). Igår sko­la­de jag om en del av mina buskto­ma­ter, så få se vad det blir till. För­res­ten gjor­de jag en all­de­les kna­sig affär igår.…..jag köp­te en väv­stol för 10 euro vid mis­sions­stu­gan i Jakob­stad och min man trod­de att nu har allt för­stånd farit. Sen när jag berät­ta­de vad jag skul­le göra med den, tit­ta­de han på mig och frå­ga­de om allt vett för­svun­nit??? Jag ska plan­te­ra mina hjälm­bö­nor runt den i som­mar! Hop­pas ni alla har en bra dag!

 6. Snyggt, man får för­sö­ka få tag på en pass­lig pen­na. Ste­nar finns!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.