på jakt efter våren

Jag har skri­vit kort dag­bok i över 20 år, tyvärr inte allt­för sys­te­ma­tiskt. Tem­pe­ra­tu­rer och snö­mängd har vari­e­rat väl­de­li­ga i bör­jan på mars, men många gång­er har det varit tem­pe­ra­tu­rer runt noll­strec­ket — men snö. Noll­gra­digt och inte snö = vår? Nä, det skall luk­ta ock­så. Ställ dig i mot­vind vid en upp­löjd åker och snu­sa. Snu­sa i sko­gen. Jag gjor­de det igår. Nä. Inte rätt ännu. Tack och lov.

Har tagit in vide­kis­sor — oj, så sto­ra — blå­bärs­ris som knop­par­na sväl­ler på, och björkris som är lite sega­re i sin fram­fart. De vitt­nar om att våren nog kommer.

Och kol­lar man med väder­ex­per­ter så kom­mer våren när medel­tem­pe­ra­tu­ren varit mel­lan noll och plus tio sju dygn i sträck. Kol­la­de väder­pro­gno­sen på fmi i för­mid­dags, tyc­ker att det för­ut­spås plus­gra­der fem dygn fram­åt här i borgåtrak­ten. men om våren verk­li­gen kom­mer vet vi allt­så först om 7+x dygn. För mig får den gär­na drö­ja lite till.

Och för­od­ling­en är på väg. Små, små plan­tor som ännu lite tve­kar, men.…

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.