På resan­de fot…

Det är vin­ter­se­mes­ter tider just nu och vad bätt­re än att ta en resa till Stor­bri­tan­ni­en som ock­så råkar vara mitt hem­land. Resan på våren är oftast ett sätt att lad­da om ens bat­te­ri­er och få ny inspi­ra­tion till träd­går­den där hem­ma. ludlow2Stä­der­nas välsköt­ta all­män­na plan­te­ring­ar fort­sät­ter att … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…