Häls­ning­ar norrifrån

Jag har tänkt de senas­te dagar­na, att vil­ken rike­dom och gläd­je det är att få till­hö­ra en sån träd­gårds­för­e­ning, som vår här i nej­den. Nor­ra Öster­bot­tens träd­gårds­för­e­ning /NÖT har gett mig så otro­ligt myc­ket. För­u­tom många nya träd­gårds­vän­ner, som är otro­ligt vär­de­ful­la, så har det ock­så varit myc­ket lärorikt.   På lör­da­gen var vi inbjud­na till träd­gårds­för­e­ning­en … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…