Blåkul­la, stöld­gods, rym­ling­ar och annat olagligt

Jag flyt­ta­de från mitt Blåkul­la för någ­ra år sedan. Tog med mig lite av det blåa till mitt nya hem. Fick höra “Fy” och “Usch” för mitt till­tag. “Det är för­bju­det!” Men jag tog från mig själv till mig själv. Nu i påska­ti­der besök­te jag Blåkul­la, och det blå var näs­tan helt bor­ta. De nya … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Över­by

Häls­ning­ar från Över­by, där jag spen­de­ra­de tre stu­di­e­da­gar. En bild av bloms­terprak­ten ini­från växt­hu­sen och från planteringarna.

88240a80-389c-45a3-b034-4533a0229f8a_jpeg

Vi har haft ett under­bart vår­vä­der med myc­ket sol och vär­me i söd­ra Fin­land. Björ­ken har ställ­vis mös­söron och växt­lig­he­ten har tagit fart.

H. … Con­ti­nue Reading ››

Dela med dig…

Träd­går­dens vår

En liten häls­ning från Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning som varit på exkur­sion till Träd­går­dens Vår-mässan.

Här kom­mer bil­der från mäs­san i Åbo. I bus­sen 44 del­ta­ga­re som ivrigt hand­lat blom­mor och annat. Lunch åts på Kou­lu och där­i­från vida­re till Lepo­lan Puu­tar­ha där vi blev gui­da­de i växthusen.

H. Nina i bussen

Con­ti­nue Reading ››

Dela med dig…