fem­te och tju­gon­de i var­je månad

I mars 2013 fick jag en idé, och det blev hand­ling direkt: Foto­gra­fe­ra träd­går­den två gång­er per månad, all­tid (näs­tan) sam­ma datum. Sagt och gjort. Det var väl­digt enkelt i bör­jan att hål­la sig till max 14 bil­der per gång, men sen urar­ta­de det totalt…

I var­je fall blev det bil­der från tju­gon­de mars till tju­gon­de okto­ber. Men då hade kame­ran redan sagt upp sam­ar­bets­kon­trak­tet… Nu är jag beredd med ny kame­ra, nya tag — men bör­ja­de först idag, 21 april. I san­ning­ens namn så är mars­bil­der­na 2013 inte så myc­ket att se på. De and­ra är där­e­mot intres­san­ta­re. Kol­la­de på bil­der­na från april och maj i fjol, och om man använ­der vit­lö­ken som mått­stock så är vi nu näs­tan så långt som vi var sjät­te maj 2013.

Fastän det inte är myc­ket att hur­ra för vad gäl­ler sys­te­ma­ti­ken i mina bil­der i datorn så är det enligt mig ett myc­ket bra sätt att föl­ja med tidens gång i träd­går­den, eftersom min­net ju all­tid ver­kar för­skö­na hur det var förr, hur myc­ket skörd man fick, hur myc­ket den blom­man blom­ma­de — och när. Jag har en liten sam­ling bil­der av bloms­ter och löv på förs­ta maj under ett antal år på 1980- och 1990-talen, men läng­re kom jag inte då. Visst för­sö­ker jag skri­va dag­bok i ord ock­så, men bil­der­na tycks nog säga mera.

Jag tän­ker inte ord­na utställ­ning. Men kanske någon annan kun­de göra sam­ma sak, till egen och even­tu­ellt and­ras glädje?

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.