På årets förs­ta mässa…

För min del är årets förs­ta träd­gårds­ut­ställ­ning­en avver­kat. I vän­tan på Åbo utställ­ning­en i slu­tet på april har jag just åter­vänt från RHS Car­diff Flo­wer Show. Car­diff är Wales huvud­stad och trots att det var en 120km resa dit från vårt hög­kvar­ter i Preste­i­g­ne var det väl värt resan. Till och med väd­ret var på gott humör så det kryl­la­de av träd­gårds­fan­tas­ter, men ock­så träd­gårds­proffs som var där för att säl­ja sina plan­tor eller ge goda råd. Före­läs­ning­ar fanns det gott om med en väl­känd TV träd­gårds­pro­fil som sköt­te mellansnacket.

Här fanns ock­så många spe­ci­a­list väx­ter. T.ex. mäng­der av Heuche­ra och Tia­rel­la och t.o.m. Heuche­rel­la med alla kom­bi­na­tio­ner av blad­färg och form, höjd på blom­mor osv., vari­e­ge­ra­de Euphor­bia med vita hög­blad, bro­me­li­or, pri­mu­lor, auricu­lor, ja, lis­tan bara fortsätter.

akleja

Jag lyc­ka­des få tag i frö av Ses­le­ria niti­da, en blågrön gräsart som är släkt med våräl­väx­ing som nyli­gen pre­sen­te­ra­des i Träd­gårds­nytt. Nu är det bara att pro­va frö­såd­den och se om den över­le­ver. En annan växt som var efter­sökt var Aqui­le­gia cana­densis, en 15 cm hög akle­ja som i bil­den. Här lär­de man sig att det är bäst att köpa genast. Den var redan slut då vi bestäm­de att skaf­fa den.

Vi ses på Åbo-mässan!

Dela med dig…

5 reaktioner på ”På årets förs­ta mässa…”

    1. Kons­tigt! På min dator ser jag dem nog. Hop­pas något “dator­snil­le” kan hjäl­pa, så du får fram dem. Och så vi alla kan sät­ta in bil­der så att de säkert kan ses av alla…

      1. Kan det even­tu­ellt vara så att Stef­fes bil­der syns på dator, inte på plat­tor av alla de slag? Och dess­utom är det ju job­bigt med alla oli­ka system som man har på sina hem­ma­da­to­rer, de kan vara myc­ket gam­la, upp­da­te­ring­ar­na slar­var man med med vett och vil­ja, eftersom man (=jag) inte all­tid för­står sig på hur det skall göras. sku­lel vil­ja ha en “dator­hjäl­pa­re” som kom­mer regel­bun­det och ser­var min dator hemma!

  1. Jo nu ser jag dem nog. Ord­ning­en är åter­ställd. Och så ses vi väl i ori­gi­nal i Åbo. Det ska bli intres­sant att gå på mäs­san, den förs­ta för mej i år och antag­li­gen den enda. Har pla­ner på att köra ner redan på fre­dag så vi kan gå i lugn och ro på mäs­san på lördagförmiddag.

  2. Ja det är näs­tan så jag skul­le vil­ja ha en kurs i “bild­för­flytt­ning” och stor­lek­sänd­ring.… Vad säger Stef­fe om en sån sak? Är det nån mer än jag som inte får till det? Und­rar jag då!
    Nej Märt­ha jag har inga plat­tor eller pad­dor, har bara en gam­mal bär­bar som jag kla­rar mej för­träff­ligt med…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.