Träd­gårds­in­spi­ra­tion från resor

Som vi alla redan sett på en del av inläg­gen här på blog­gen och även annars erfa­rit är alla slags träd­gårds­re­sor utmärk­ta inspi­ra­tions­käl­lor.  Det är all­tid roligt att se hör folk har det på annat håll i värl­den, hur deras träd­går­dar ser ut, med vil­ka insat­ser de skö­ter dem, vil­ka växt­val de gör… I grann­län­der­na … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…