Viss­te ni det? Rosa­ri­um i Borgå!

Ta vara på till­fäl­le­na, smid medan jär­net är varmt och hjälp omstän­dig­he­ter­na med en liten spark på rätt stäl­le! Där har ni ingre­di­en­ser­na för att få t.ex. ett rosa­ri­um till stånd! 1996 måla­de Maria de Lisit­zin ett por­trätt av Toi­ni Grönqvist, grun­da­re av och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till fle­ra rosa­ri­er i Åbo med omnejd. Por­trät­tet avtäck­tes i Borgå … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…