Plant- och skottbytartider

Så var­för inte göra något roligt av det? Ja tror det var en mart­ha­för­e­ning i Per­nå som pub­li­ce­ra­de det först: “plant­byte med skott­väx­ling”. Och nu vill jag stjä­la och eta­ble­ra ordet skott­väx­ling. Det tycks vara det här vec­ko­slu­tet som det hän­der i alla träd­gårds­för­e­ning­ar. Ikväll (fre­dag) dyker träd­gårds­vän­ner­na ner i rabat­ter­na och kraf­sar upp det … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…