Tem­pe­ra­tu­rer

Maj månads tem­pe­ra­tur­kur­va hittills

Temperaturkurvor - Copy

Jag har i år bör­jat föl­ja med tem­pe­ra­tu­ren, och sam­la data månad för månad i min dator. Mär­ker att jag  inte minns  hur det såg ut året innan. Tänk­te där­för att jag skul­le spa­ra infor­ma­tion för att kun­na jämföra.

Så här har maj sett ut hit­tills i söd­ra Fin­land. Jag kan ännu inte jäm­fö­ra med and­ra år, men så små­ning­om. Någon annan har säkert min­ne eller upp­gif­ter om tidi­ga­re år. Det blev en aning svalt i maj, april var så varm och skön.

I vän­tan på var­ma­re väder, Annika

 

 

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Tem­pe­ra­tu­rer”

  1. Jag var fli­tig med att note­ra mor­gon- och kvällstem­pe­ra­tur under en peri­od på ca 20 år, från 1991. Alla dagar har inte bli­vit anteck­na­de, och sta­tistik­kur­vor har jag inte gjort. Det här väd­ret är ändå inte extra­or­di­närt på något sätt, enligt vad jag tit­tat i mina dag­böc­ker från den tiden. Nu skri­ver jag igen lite var­je dag, men har över­gett idén med att note­ra exak­ta tem­pe­ra­tu­rer. Mina foton två gång­er per månad känns roli­ga­re just nu!

    1. Ja, 1993 blom­ma­de häg­gen 12 maj, björklö­ven var näs­tan helt utslag­na. Jag har inte sett blom­man­de hägg ännu i år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.