Träd­gårds­be­söks­mål

Alla har säkert märkt att vi den sista sön­da­gen i juni har Öpp­na träd­går­dar här i Finland.

För den som just då råkar befin­na sig på resa i något annat nor­diskt land, kan det vara bra att veta att mot­sva­ran­de eve­ne­mang firas just då ock­så i Sve­ri­ge och i Danmark.

Svens­ka Tusen Träd­går­dar firas allt­så 29 juni. För­teck­ning över besöks­mål hit­tar man på www.tradgardsriket.se

I Dan­mark har de Have­fes­ti­va­len vec­ko­slu­tet 28–29 juni. Träd­går­dar­na hit­tar man på http://haveselskabet.dk/havefestival-2014

I Nor­ge arran­ge­ras 1000 åpne hager i augusti, 10.8. Se mera på www.hageselskapet.no, välj där 1000 åpne hager

Trev­li­ga trädgårdsbesök!

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.