träd­gårds­hands­kar…

Ett stän­digt åter­kom­man­de “kapi­tel”: träd­gårds­hands­kar lig­ger här och där,  med diver­se ska­van­ker. Oftast är det pek­fing­rar­na. Helt plöts­ligt är det bara hål där på mina hands­kar. Jag kraf­sar en hel del. Dess­utom två­hän­digt, även om höger pek­fing­er oftast tit­tar ut lite tidi­ga­re än vänster.

Härom året kom jag på en liten lös­ning: Jag köper för det förs­ta fle­ra träd­gård­handskpar åt gång­en, spe­ci­ellt om jag kom­mer på såda­na som fun­ge­rar. De skall kän­nas som en extra hud, inte vara lösa. I träd­går­den har jag all­tid med mig min “träd­gårds­hand­väs­ka”, ett ämbar med lock från en träd­gårds­flick­fir­ma i Sve­ri­ge (rekom­men­de­ras, fun­ge­rar ock­så som pall). Där finns bl.a. hands­kar­na, och en sax. När pek­fing­ret tit­tar ut tar jag en använd hands­ke ur hand­väs­kan, klip­per bort ett helt fing­er, trär det fing­ret på pek­fing­ret, sen handsken — och vips, det fun­ge­rar igen! Det här syste­met pas­sar inte för fin­lir, som t.ex. morots­gall­ring, men fun­ge­rar bra nu i vår­ti­der. För­läng­er hands­kar­nas användningstid!

Dela med dig…

4 reaktioner på ”träd­gårds­hands­kar…”

  1. Det där med hands­kar är verk­li­gen ett pro­blem som jag tyck­te hade löst genom att köpa av mär­ket Tege­ra från Hong Kong ked­jans butik i Par­gas. De finns i många stor­le­kar och många oli­ka utfö­ran­den med oli­ka ytor på hand­fla­tan och pri­set är där kring 2 euro per par, så jag bru­kar köpa 4 eller 5 par var­je säsong. 

    Det enda pro­ble­met är att jag glöm­mer all­tid var jag satt dem när jag verk­li­gen behö­ver dem. Lös­ning­en kom­mer i form av min fru som vet hur det bru­kar gå och kan sedan berät­ta för mig var jag satt dem.

    1. Ja se kar­lar.… 🙂 Sam­ma möns­ter över­allt. “Var har jag satt mina hands­kar? Var finns seka­tö­ren jag just använ­de?…” Och så vida­re. Tror snart att jag bör­jar göra lika­dant. Utan att ha dåligt sam­ve­te för att ha lagt ifrån mig saker utan att note­ra var jag satt dem… Får job­ba på det…

  2. Fint tips, det ska jag o pro­va. För mig är det lång­fing­ret som det går hål på!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.