Träd­gårds­in­spi­ra­tion från resor

Som vi alla redan sett på en del av inläg­gen här på blog­gen och även annars erfa­rit är alla slags träd­gårds­re­sor utmärk­ta inspi­ra­tions­käl­lor.  Det är all­tid roligt att se hör folk har det på annat håll i värl­den, hur deras träd­går­dar ser ut, med vil­ka insat­ser de skö­ter dem, vil­ka växt­val de gör… I grann­län­der­na ser vi myc­ket vi kanske vill kopi­e­ra direkt, men på resor till mer exo­tis­ka plat­ser är det kanske stäm­ning­en och det all­män­na intryc­ket som får oss att med för­ny­ad iver och mer ener­gi igen ta oss an vår egen träd­gård efter hemkomsten.

För den som vill kom­ma med på en rik­tigt exo­tisk träd­gårds­re­sa finns det nu möj­lig­het att del­ta i Svens­ka Träd­gårds­för­bun­dets resa till Kuba inkom­man­de novem­ber. Mera infor­ma­tion finns på för­bun­dets hem­si­da, www.tradgard.fi. Anmäl dig senast till slu­tet av maj för att garan­te­ra att du ryms med!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.