Viss­te ni det? Rosa­ri­um i Borgå!

Ta vara på till­fäl­le­na, smid medan jär­net är varmt och hjälp omstän­dig­he­ter­na med en liten spark på rätt stäl­le! Där har ni ingre­di­en­ser­na för att få t.ex. ett rosa­ri­um till stånd!

1996 måla­de Maria de Lisit­zin ett por­trätt av Toi­ni Grönqvist, grun­da­re av och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till fle­ra rosa­ri­er i Åbo med omnejd. Por­trät­tet avtäck­tes i Borgå under hög­tid­li­ga for­mer i janu­a­ri 1997, och då hade pro­mi­nen­ta per­so­ner bju­dits in: bl.a. repre­sen­tan­ter för Borgå stad, Borgå sjuk­hus och inte minst Borgå träd­gårds­för­e­ning — i akt och mening att få till stånd ett rosa­ri­um vid sjukhuset.

Och sedan bör­ja­de det hän­da. Rosa­ri­et invig­des 13 maj 1997, efter fli­tigt kom­mit­té­job­ban­de. Allt­se­dan dess har träd­gårds­för­e­ning­en skött om rosor­na den förs­ta tis­da­gen i var­je månad, med års­start en lör­dag så nära 13 maj som möjligt.

I år, 10 maj, sam­la­des ett dus­sin­tal ivri­ga och entu­si­as­tis­ka vete­ra­ner beväp­na­de med seka­tö­rer, små hac­kor, sta­di­ga hands­kar och tåli­ga klä­der för att klip­pa, kry­pa, kraf­sa och umgås. Alla drygt 40 rosor — de fles­ta done­ra­de — har inte över­levt alla des­sa 17 år, men vi gör så gott vi kan. Och en av dem som var med från bör­jan, f.d. stads­träd­gårds­mäs­ta­re Gun­nas Flak­holm,  är ofta med och bidrar med expertråd.

Och så är det kaf­fe och te efteråt…

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Viss­te ni det? Rosa­ri­um i Borgå!”

  1. Fint med ini­ti­a­tiv­ri­ka och akti­va trädgårdsvänner!
    För dem som är extra rose­nin­tres­se­rad kan det vara bra att veta att det 11–13 juli arran­ge­ras en nor­disk rosenweek­end i Åbo. Mera infor­ma­tion får man hos Fins­ka Rosensällskapet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.