Annorlun­da resa till tro­piskt paradis

I novem­ber, den grå och rus­ki­ga måna­den, åker en grupp träd­gårds­vän­ner till soli­ga och fan­tas­tis­ka Kuba. Rese­pro­gram­met och and­ra arrange­mang är redan kla­ra, men nu har det uppen­ba­rat sig en möj­lig­het att ännu ta emot någ­ra efteran­mäl­ning­ar. Gå allt­så in på Svens­ka Träd­gårds­för­bun­dets webb­si­da (www.tradgard.fi) och se vil­ken fan­tas­tisk resa det blir i gla­da träd­gårds­vän­ners säll­skap! Och tag kon­takt under som­ma­ren om du vill kom­ma med, de nya anmäl­ning­ar­na behand­las i den takt de kom­mer in…

Vi ser odling av både nyt­to­väx­ter och pryd­nads­väx­ter, par­ker, natur­flo­ra etc.

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Annorlun­da resa till tro­piskt paradis”

  1. Hej! Finns det nån möj­lig­het att få mera deta­je­ra­de upp­gif­ter om de träd­går­dar mm som ni besö­ker i Kuba i novem­ber? Reser själv till dit i decem­ber och skul­le gär­na bekan­ta mig med annat än vad nor­ma­la turis­ter ser.

  2. Pro­gram­met finns ju på webb­si­dan, mera detal­jer får du säkert om du ring­er dit — om kans­li­et inte är stängt just nu pga semest­rar… Men du hin­ner ju…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.