Som­mar­hop­kok

Det bör­jar nu vara säsong för egna mat­pro­duk­ter i mat­lag­ning­en. Verk­li­gen när­pro­du­ce­rat kan man säga. Den senas­te vec­kan har vi ätit näs­tan enbart egna pro­duk­ter bort­sett mat­ol­jor, mjölk­pro­duk­ter och dylikt. Det kan ock­så näm­nas att vi är lak­to-ovo-vege­ta­ri­a­ner. Egen sal­lad har vi ätit sedan bör­jan av maj, squashen har änt­li­gen bör­jat ge skörd och toma­ter­na … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

En park för cupcakes!

I hör­net av Man­ner­heim­ga­tan och Wer­ner Söder­ströms­ga­tan i Borgå finns en rela­tivt ny park. En liten en. Jag besök­te den förs­ta gång­en i bör­jan av juni. Först blev jag lite besvi­ken. Där finns många rho­do­dendron- och ros­plan­tor, men bara en färgska­la: rosa. De få oran­gea aza­le­or­na ver­kar ha kom­mit med av miss­tag, just för att … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…