En park för cupcakes!

I hör­net av Man­ner­heim­ga­tan och Wer­ner Söder­ströms­ga­tan i Borgå finns en rela­tivt ny park. En liten en. Jag besök­te den förs­ta gång­en i bör­jan av juni. Först blev jag lite besvi­ken. Där finns många rho­do­dendron- och ros­plan­tor, men bara en färgska­la: rosa. De få oran­gea aza­le­or­na ver­kar ha kom­mit med av miss­tag, just för att … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…