I vän­tan på nya sommarblommor

I mit­ten av augusti var det dags för yrkes­fol­kets årli­ga utställ­ning på Lepaa lite norrom Tavas­te­hus. Där var det fle­ra före­tag som visa­de upp ett fint sor­ti­ment av som­mar­blom­mor, i syn­ner­het petu­ni­or. Det finns en otro­lig mängd fina nya sor­ter i fan­tas­tis­ka fär­ger, som nu bjuds ut åt våra odla­re för pro­duk­tion till näs­ta vår. … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…