Ele­fan­ter i trädgården

Nu är det tid att ta upp vit­lö­ken som sat­tes i okto­ber ifjol. Vi besök­te en vit­löks­farm på Isle of Wight, en vac­ker ö i söd­ra Eng­land och köp­te någ­ra lökar för att plan­te­ra då vi kom hem. Bland dem en sort som heter Elep­hant Gar­lic (ele­fant vit­lök). ‘Vi kan för­sö­ka, men det blir väl ingen­ting’ tänk­te vi. Tidigt på våren hade de förs­ta bla­den kom­mit upp och under som­ma­ren bil­da­des det blomskaft.

elefantgarlicEle­fant vit­lök är mera släkt med pur­jo och gullök och har en lika­dan blom­ma (de finns i vas inne, väl­digt vack­ra) medan van­lig vit­lök har en knip­pe med små lök högst uppe. Löken blev i alla fall gigan­tisk. De får tor­ka ute en vec­ka och sedan hängs de på tork under tak. I okto­ber sät­ter vi någ­ra till i jorden.

Den and­ra typen heter Chesnok Wight och är en nor­mal typ med van­lig stor­lek på lökar­na. De finns till höger i bil­den högst uppe.

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Ele­fan­ter i trädgården”

  1. Såna ele­fan­ter vill jag ha! Är de lika star­ka som “van­li­ga”? Vi har inte tagit upp våra vit­lö­kar ännu, men det skall göras ende­ra dagen. Miss­tän­ker att de inte blir lika sto­ra som före­gå­en­de år, eftersom jag fick skra­pa ihop det sista av häst­göd­seln i hös­tas för att göds­la, och hade på känn att det var lite för lite. Men styr­ka bor­de de ha — de som fått av vår vit­lök påstår att de får hal­ve­ra mäng­den, annars blir det för häf­tigt… Men vi bara äter och äter i mas­sor. Chi­li och vit­lök och annat godis sam­sas bra i munnen!

    1. Enligt allt som jag har läst har de en mil­da­re smak än van­lig vit­lök. Jag har inte hun­nit sma­ka ännu!
      Ock­så de små gula klyf­tor som häng­er från moder plan­tan kan genast sät­tas i jor­den där de året där­på pro­du­ce­rar blom­lö­sa klyf­tor. Läm­na dem i jor­den ett år till så bil­dar de blom­mor och sto­ra lök igen.

      Se vida­re Wiki­pe­di­as eng­els­ka sidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.