Kiwa­no- en glad överraskning!

På vin­tern fick jag en påse Kiwa­no-frön av min dot­ter. Jag kun­de nog inte före­stäl­la mig hur intres­sant det skul­le bli. Plan­tor­na jag drog upp såg ut som en spä­da­re ver­sion av gurk­plan­tor, men en sån över­rask­ning jag skul­le åka på ännu.. Som­ma­rens vär­me kom­bi­ne­rat med ett bevatt­nings­sy­stem i växt­hu­set gjor­de att Kiwa­non väx­te. Jag ansa­de gurk- och tomat­plan­tor­na, men läm­na­de Kiwa­non ifred, och tänk­te sedan inte när­ma­re på den.

Plöts­ligt en dag upp­täck­te jag att den var väl­digt fro­dig, så jag grans­ka­de  den när­ma­re och upp­täck­te fruk­ter på den. De hade näs­tan kamou­flage­färg. Nu har jag räk­nat till fem­ton fruk­ter hit­tills. Den störs­ta är redan lika stor som min knut­na näve. Nu vän­tar jag med spän­ning på att den förs­ta skall bli klar att sma­ka på.

Upp­le­vel­sen av att mär­ka att något som man kanske inte rik­tigt trott på lyc­kats, är en del av träd­gårds­in­tres­sets för­tjus­ning. Tänk, så myc­ket gläd­je av en påse frön!

WP_20140824_14_13_53_Pro_edited

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Kiwa­no- en glad överraskning!”

  1. Jag köp­te någ­ra gurk­plan­tor på tor­get under för­som­ma­ren. En av dem vil­le ald­rig rik­tigt ta sig, det kom inga blom­mor och ing­en frukt. Bla­den såg ock­så annorlun­da ut. 

    På hös­ten kom då små söta blom­mor och en frukt, som inte alls ser ut som en gur­ka 🙂 Jag hade köpt en kiwanoplan­ta! Den behö­ver antag­li­gen mer vär­me än fri­lands­gur­kor­na (som gav god skörd i år), så den står på helt fel stäl­le på min oin­gla­sa­de bal­kong och jag tror knap­past att den enda lil­la fruk­ten hin­ner mog­na. Men skoj med något nytt! Kanske jag pro­var en plan­ta igen näs­ta år. Då ett med­ve­tet val och på en mind­re blå­sig plats, med stör­re hopp om skörd som hin­ner mogna.

  2. Jag pro­va­de ock­så Kiwa­no: väx­te glatt och gav spän­nan­de fruk­ter, men sma­ken var så anspråks­lös att t.o.m. gur­ka känns arom­rik jäm­fört med kiwa­no. Det var en “kiva” expei­ment men “no” tän­ker inte köpa frön eller plantor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.