Hur få köld­käns­li­ga väx­ter att övervintra?

Det bör­jar vara kallt om nät­ter­na så små­ning­om, men ännu står kanske många pelar­go­ner, fuch­si­or, äng­la­trum­pe­ter m.fl. utom­hus. De var så fina och jag vill gär­na ha dem på min ter­rass utom­hus ock­så näs­ta som­mar. Hur ska jag få dem att över­le­va vin­tern? Har någon enk­la, prak­tis­ka knep att kom­ma med? Behövs ljus? Hur ska de … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Vack­ra Skottland

Nyli­gen hem­kom­men från en dryg vec­kas besök när­mast på den skots­ka öst­kus­ten kan jag inte låta bli att rekom­men­de­ra alla vän­ner av natur och väx­ter att vid möj­lig­het besö­ka Skott­land. Fan­tas­tis­ka mjukt run­da­de kul­lar, skönt blom­man­de ljung på slutt­ning­ar­na, betan­de får, intres­san­ta träd­går­dar m.m. P9050021 Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…