Vack­ra Skottland

Nyli­gen hem­kom­men från en dryg vec­kas besök när­mast på den skots­ka öst­kus­ten kan jag inte låta bli att rekom­men­de­ra alla vän­ner av natur och väx­ter att vid möj­lig­het besö­ka Skott­land. Fan­tas­tis­ka mjukt run­da­de kul­lar, skönt blom­man­de ljung på slutt­ning­ar­na, betan­de får, intres­san­ta träd­går­dar m.m. P9050021 Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…