Hur få köld­käns­li­ga väx­ter att övervintra?

Det bör­jar vara kallt om nät­ter­na så små­ning­om, men ännu står kanske många pelar­go­ner, fuch­si­or, äng­la­trum­pe­ter m.fl. utom­hus. De var så fina och jag vill gär­na ha dem på min ter­rass utom­hus ock­så näs­ta som­mar. Hur ska jag få dem att över­le­va vin­tern? Har någon enk­la, prak­tis­ka knep att kom­ma med? Behövs ljus? Hur ska de … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…