Över­vint­ring är inte svårt, men utmanande

Tex­ten som är skri­ven av San­ne Wik­ström har pub­li­ce­rats iTräd­gårds­nytt nr 10/2014. Beskär ordent­ligt, ta in dem innan det blir för kallt på hös­ten och vatt­na inte ihjäl dem. Och kom ihåg dem i tid på våren. Så enkelt låter det när ett proffs berät­tar hur man får pelar­go­ner, fuch­si­or och and­ra köld­käns­li­ga väx­ter att över­vint­ra och … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…