Avlopps(mar)drömmen

Få träd­gårds­ä­ga­re låter kao­set fri­vil­ligt kom­ma, men vi var illa tvung­na eftersom tids­fris­ten när­ma­de sig. Vi bor på lan­det och har bävat inför år 2016 då vi senast mås­te ha för­bätt­rat vårt avlopps­sy­stem. Vi har ett stort träd­gård som inte skul­le kla­ra av allt­för myc­ket grä­van­de med tunga maski­ner, för att inte tala om alla väx­ter … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…