de fasci­ne­ran­de lökarna

Lök är årets grön­sak 2015. Lök­släk­tet är stort och det finns fle­ra fina lök­ty­per som vi kan odla till mat och/eller kryd­da. De van­li­gas­te är ju van­lig gul mat­lök, vit­lök, gräslök. Men det finns ock­så röd­lök, scha­lot­ten­lök och fle­ra and­ra spe­ci­a­li­te­ter. Berät­ta gär­na om dina egna erfa­ren­he­ter av lök­od­ling! Den­na super­häl­so­sam­ma grö­da bor­de vi ju alla … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…