Fröj­de­full mässa

“Nor­dis­ka Träd­går­dar” på Stock­holmsmäs­san är ing­et man blir besvi­ken på — jo, möj­li­gen om man har för kort tid till sitt för­fo­gan­de. Där finns fröjd för ögat, lust och gam­man och lite till. Utrym­met är stort, och godi­set och maten är snällt för­pas­sat till kan­ter­na. Här sna­var man inte över kor­var mel­lan pelar­go­ner och lökar … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Kryd­dat STF-årsmöte

Tre träd­gårds­årsmö­tes­de­le­ga­ter står på per­rong­en i Ben­näs och invän­tar tåget söder­i­från, med för­hopp­nings­vis sex dito ombord. Och — - wrooom! Som i bäs­ta For­mel1-stil susar tåget för­bi! De ombord­va­ran­de, som sti­git upp och krängt på sig ytter­klä­der­na vid upp­ma­ning­en “Seu­raa­va Pän­nä­i­nen — föl­jan­de Ben­näs” note­ra­de inte att sta­tio­nen svis­ha­de för­bi. Märk­te blott, där de stod … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Ja löken, den löken…

“Men lök är inte sär­skilt dyrt, och finns till­gäng­lig i buti­ker­na året om”. Så läs­te jag i en tid­nings träd­gårds­bi­la­ga för X år sedan. “Lök är lättod­lad”, stod det tidi­ga­re i tid­ning­en. Och senare:“Därför är det inte spe­ci­ellt lön­samt att odla lök själv”. Jaha, tänk­te jag, och påta­de ner min “vita” och röda lökar, tug­ga­de på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…