Fröj­de­full mässa

“Nor­dis­ka Träd­går­dar” på Stock­holmsmäs­san är ing­et man blir besvi­ken på — jo, möj­li­gen om man har för kort tid till sitt för­fo­gan­de. Där finns fröjd för ögat, lust och gam­man och lite till. Utrym­met är stort, och godi­set och maten är snällt för­pas­sat till kan­ter­na. Här sna­var man inte över kor­var mel­lan pelar­go­ner och lökar … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…