Natu­ren väcks av våren

Just nu står reg­net som spön i bac­ken, och inte är det varmt hel­ler. Alla vän­tar säkert på vår­sol och gröns­ka. Till all lyc­ka hade vi en fin dag i går, med skogs­pro­me­nad och mäng­der av vit­sip­por och blå­sip­por. Ock­så gull­pud­ra hit­ta­de jag, en gam­mal bekant som jag inte sett på åra­tal… Ibland kan blå­sip­por­na över­ras­ka … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Jord och luft

Dedi­ce­rat till Ama­tör­träd­gårds­od­la­ren 4/2015… Grön­saks­lan­det var utlo­ka­li­se­rat till en åker, Haga­lan­det, en dryg kilo­me­ter hem­i­från i många år i slu­tet av för­ra årtu­sen­det. Åkern var lerig, gre­par­na blev tand­lö­sa en efter en. Nya, sta­di­ga­re och tyng­re inhand­la­des. Den nyas­te job­bar nu på sin tred­je plats. Egen­pro­du­ce­rad häst­skit leve­re­ra­des till åkern i tjoc­ka lager, höst och vår. Trak­tor … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…