Jord och luft

Dedi­ce­rat till Ama­tör­träd­gårds­od­la­ren 4/2015… Grön­saks­lan­det var utlo­ka­li­se­rat till en åker, Haga­lan­det, en dryg kilo­me­ter hem­i­från i många år i slu­tet av för­ra årtu­sen­det. Åkern var lerig, gre­par­na blev tand­lö­sa en efter en. Nya, sta­di­ga­re och tyng­re inhand­la­des. Den nyas­te job­bar nu på sin tred­je plats. Egen­pro­du­ce­rad häst­skit leve­re­ra­des till åkern i tjoc­ka lager, höst och vår. Trak­tor … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…