höns i trädgården

Att hål­la hönor i träd­går­den tycks vara popu­lärt med någ­ra års mel­lan­rum. En tid sål­des böc­ker i ämnet rätt ofta, sedan blev det lite paus. Nu har jag igen på fle­ra håll stött på frå­gor och kom­men­ta­rer om hur trev­ligt det skul­le vara med någ­ra hönor. Som ett extra plus får man ju kanske ock­så färs­ka … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Fåg­lar gil­lar bus­kar med bär

Fåg­lar gil­lar spe­ci­ellt röda bär. Man vill ju inte att de äter upp jord­gub­bar­na eller de röda vin­bä­ren. Men till exem­pel rönn och hag­torn kan man plan­te­ra just med tan­ke på fåg­lar­na. Ock­så blom­man­de träd och bus­kar drar till sig fåg­lar, insek­tä­tan­de såda­na som loc­kas dit av insek­ter­na som trivs där. Exem­pel på fågel­vän­li­ga bus­kar ges i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…