Ibland är det motigt…

För­som­ma­ren står i sin ski­ras­te gröns­ka, syre­ner­na blom­mor och allt är vac­kert. Men, det är lite i sva­las­te laget för min smak. Och ofta reg­nigt. Dess­utom lider jag av årtion­dets värs­ta som­mar­för­kyl­ning, lig­ger inne med feber och alla symp­tom man kan tän­ka sig. På ter­ras­sen vän­tar fort­fa­ran­de blom­plan­tor­na som inköp­tes för fem dagar sedan på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Kom med till Sve­ri­ge i höst

Helt i slu­tet av sep­tem­ber kom­mer en grupp träd­gårds­in­tres­se­ra­de fin­lands­svens­kar att ta fär­jan från Åbo till Stock­holm, åka ner till Jön­kö­ping och Elmia Gar­den. Det är en fack­mäs­sa för träd­gårds­bran­schen, som bland annat visar de senas­te tren­der­na. Föl­jan­de dag besöks en helt fan­tas­tisk träd­gårds­bu­tik i Köping, Bür­gers Växt­gård. De har allt man kan tän­ka sig, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…