Kom med till Sve­ri­ge i höst

Helt i slu­tet av sep­tem­ber kom­mer en grupp träd­gårds­in­tres­se­ra­de fin­lands­svens­kar att ta fär­jan från Åbo till Stock­holm, åka ner till Jön­kö­ping och Elmia Gar­den. Det är en fack­mäs­sa för träd­gårds­bran­schen, som bland annat visar de senas­te tren­der­na. Föl­jan­de dag besöks en helt fan­tas­tisk träd­gårds­bu­tik i Köping, Bür­gers Växt­gård. De har allt man kan tän­ka sig, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…