Ibland är det motigt…

För­som­ma­ren står i sin ski­ras­te gröns­ka, syre­ner­na blom­mor och allt är vac­kert. Men, det är lite i sva­las­te laget för min smak. Och ofta reg­nigt. Dess­utom lider jag av årtion­dets värs­ta som­mar­för­kyl­ning, lig­ger inne med feber och alla symp­tom man kan tän­ka sig. På ter­ras­sen vän­tar fort­fa­ran­de blom­plan­tor­na som inköp­tes för fem dagar sedan på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…