Ibland är det motigt…

Försom­ma­ren står i sin ski­ras­te gröns­ka, syre­ner­na blom­mor och allt är vac­kert. Men, det är lite i sva­las­te laget för min smak. Och ofta reg­nigt. Dess­utom lider jag av årtion­dets värs­ta som­mar­för­kyl­ning, lig­ger inne med feber och alla symp­tom man kan tän­ka sig. På ter­ras­sen vän­tar fort­fa­ran­de blom­plan­tor­na som inköp­tes för fem dagar sedan på att plan­te­ras. Där är för­stås det kyli­ga och fuk­ti­ga väd­ret på min sida, de tor­de överleva.

Men alla trev­li­ga träd­gårds­syss­lor jag pla­ne­rat för vec­ko­slu­tet! Det jag sett fram emot att göra. Ing­et blev av, jag kom inte ens upp från sängen.

Nå, det ska väl små­ning­om gå om. Jag kon­trol­le­ra­de just väder­pro­gno­sen ett par vec­kor fram­åt, och kon­sta­te­ra­de att åtminsto­ne när det är dags för Öpp­na träd­går­dar bor­de det inte reg­na här i söd­ra Fin­land. Så i vän­tan på att själv bli frisk och kom­ma ut ska jag nu bör­ja pla­ne­ra för en utflykts­dag den 28 juni. Det är fint att man på webb­si­dor­na kan få alla upp­gif­ter man behö­ver för det, så nu ska jag gå in på oppnatradgardar.fi!

Dela med dig…

En reaktion på ”Ibland är det motigt…”

  1. … och när du tar fram “Nyland” så kom­mer Bern­ts och Märt­has träd­gård som en av de första…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.