Glöm inte bal­kong­en!

Nu bör­jar vi änt­li­gen ha som­mar­vär­me! Hop­pas det hål­ler i sig ett tag… För den som odlar på bal­kong är det vik­tigt att nu vara påpass­lig. Vi kanske har vant oss vid långa bevatt­nings­in­ter­val­ler tack vare det sva­la för­som­mar­väd­ret. Men nu i vär­men väx­er allt snab­ba­re och jor­den tor­kar snabbt ut i kru­kor­na. Var allt­så upp­mäk­sam … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…