Höst­väx­ter på bal­kong och terrass

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI bal­kong­lå­dor och sto­ra ter­rasskru­kor eller and­ra lämp­li­ga kärl utom­hus är det små­ning­om dags att byta ut utblom­ma­de och skrang­li­ga som­mar­blom­mor till frä­scha, nya höst­väx­ter. För­u­tom blom­man­de arter som kry­san­tem, cykla­men och ljung finns det ett gans­ka  stort urval oli­ka sil­ver­grå väx­ter dom gör … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Plan­te­ra på hösten!

På hös­ten är det en utmärkt tid att plan­te­ra träd, bus­kar och peren­ner. Kom bara ihåg att se till att mar­ken helst är ogräs­fri och att du har ett till­räck­ligt tjockt mul­la­ger. På hös­ten är luf­ten fuk­ti­ga­re och det kanske ock­så reg­nar mer än på våren, så vatt­nings­be­ho­vet är inte lika stort. Och när våren kom­mer är … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Sen­som­mar-för­höst

  Vi har haft en otro­ligt varm och fin höst. Som­ma­ren som ute­blev kom kanske lite för­se­nat, men bätt­re sent än ald­rig. Tit­ta­de på som­mar­blom­mar­na jag sått, jag gil­lar att söka oli­ka färg­va­ri­a­tio­ner av en blom­ma. I år hit­ta­de jag mör­kli­la bloms­ter­to­bak som kom­pis till den lime­fär­ga­de- och båda dof­ta­de! Något som jag ock­så tyc­ker är vik­tigt. … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­nings dagsutflykt

Den and­ra augusti sam­la­des nio intres­se­ra­de vid Tofag mark­cen­ter och lyss­na­de då Pet­ra berät­ta­de om deras pro­duk­ter och tjäns­ter. Mark­cent­ret har fun­nits sedan 2008, men sten­ar­be­ten har de gjort redan innan det. Idén med cent­ret är att det skall gå att köpa hur små eller sto­ra mäng­der som helst av alla pro­duk­ter. Ben­ders mark­ste­nar som … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…