Höst­väx­ter på bal­kong och terrass

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI bal­kong­lå­dor och sto­ra ter­rasskru­kor eller and­ra lämp­li­ga kärl utom­hus är det små­ning­om dags att byta ut utblom­ma­de och skrang­li­ga som­mar­blom­mor till frä­scha, nya höst­väx­ter. För­u­tom blom­man­de arter som kry­san­tem, cykla­men och ljung finns det ett gans­ka  stort urval oli­ka sil­ver­grå väx­ter dom gör … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Plan­te­ra på hösten!

På hös­ten är det en utmärkt tid att plan­te­ra träd, bus­kar och peren­ner. Kom bara ihåg att se till att mar­ken helst är ogräs­fri och att du har ett till­räck­ligt tjockt mul­la­ger. På hös­ten är luf­ten fuk­ti­ga­re och det kanske ock­så reg­nar mer än på våren, så vatt­nings­be­ho­vet är inte lika stort. Och när våren kom­mer är … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…