Dah­li­or

I mitt för­ra inlägg kom jag in på ämnet dah­li­or. Dah­li­or var något som jag länge tyck­te var något lite trå­kigt och arbets­drygt. Inte för­stod jag rik­tigt vad det var för spe­ci­ellt med dem hel­ler. Jag tror det var i bör­jan av 2000-talet jag köp­te två dah­li­aknö­lar, en röd pom­pon dah­lia och dah­li­an Duet. Jag gräv­de ner dem i rabat­ten, de blom­ma­de och när hös­ten kom tyck­te jag att det var synd att kas­ta bort dem. Då jag inte har käl­la­re kom jag över­ens med  min mor att de fick över­vint­ra i hen­nes. För var­je år har sam­ling­en ökat.. Hit­tills har jag fått dem att rym­mas i hen­nes käl­la­re då jag stu­vat ihop dem gans­ka eko­no­miskt. Jag har kun­nat göra det för att jag låtit knö­lar­na tor­ka i vårt för­råd innan jag pac­kat dem. Då har jag kun­nat put­sa det mesta av myl­lan från dem innan jag pac­kat dem. Och för att få dah­li­or­na att rym­mas på vår lil­la gård har jag fått kom­ma på nya använd­nings­om­rå­den. Som häck, inblan­dat med som­mar­blom­mor, i rabat­ter, i kru­kor, osv.. Var­je år flyt­tar jag dem på oli­ka stäl­len. Ibland för­lo­rar jag någon, som den oran­ge kak­tus­dah­li­an jag tyck­te om. Det som gör det pro­ble­ma­tiskt med utrym­met är att jag sam­lar på 80–100 cm höga dah­li­or, för det är dem jag gil­lar bäst, helst kom­bi­ne­rat med lite udda fär­ger om jag råkar hit­ta sådana.

 

326050_169251513209657_1992657304_o
Dah­lia med sommarblommor

 

WP_20150830_19_10_00_Raw__highres
Dah­lia som häck

 

WP_20140911_19_10_35_Pro
Vit din­ner­pla­te dahlia

 

WP_20140911_19_11_20_Pro
Dah­lia ´Carib­be­an Fantasy´

 

1781348_525890440879094_2219933713483057061_o
En din­ner­pla­te­dah­lia

 

12
Den röda pom­pon-dah­li­an som varit med länge

 

2013-09-10-205
Den oran­ge semikak­tus­dah­li­an ´Lud­wig Helfert´som jag får söka på nytt nån gång

 

2013-09-01-119 - Copy
Dah­lia ´Rebec­cas World´, var­je blom­ma är unik till färgblandningen.

 

Nu ska jag avslu­ta mina dah­li­a­tan­kar, för jag kun­de hål­la på i evig­he­ter om dah­li­or. Kanske jag tar en liten dah­liaupp­da­te­ring lite sena­re på hösten.

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Dah­li­or”

  1. Du har väl läst den fina boken Dah­li­or, skri­ven av Eli­sa­beth Sva­lin Gun­nars­son? Har man inte pip­pi på dah­li­or tidi­ga­re, så får man det när man ser de fan­tas­tis­ka bil­der­na på all värl­dens sorter…

    1. Jo, jag har läst den och har den hem­ma i bok­hyl­lan 😀 Har ock­så läst någ­ra på eng­els­ka som jag tyvärr inte minns nam­net på mera. Den enor­ma mängd det finns av dah­li­a­sor­ter är över­väl­di­gan­de. Och fantastisk!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.