Njut­ning av sen­blom­man­de väx­ter i trädgården

Det kan löna sig att sat­sa på väx­ter som blom­mar sena­re på som­ma­ren och hös­ten i träd­går­den. Vita blom­mor är tack­sam­ma såtill­vi­da att de lyser upp mot allt det grö­na och syns bra när det bör­jar bli tidi­ga­re skymt på kväl­lar­na. Gult är ock­så en färg som pig­gar upp, men det­ta är helt en smaksak.

Jag klipp­te på våren ner min vita sidenk­le­ma­tis för att min man och jag lade till gal­ler på per­go­lan. Kle­ma­ti­sen har en otro­lig växt­kraft, och är redan högt upp på ställ­ning­en. För­u­tom att kle­ma­ti­sen är rik­blom­man­de, har blom­mor­na en spän­nan­de svag doft.

Hor­ten­si­or är klas­si­ker, jag har såda­na som behö­ver beskä­ras, men nu finns även såda­na som inte behö­ver beskä­ras, för att få sto­ra fina blom­mor. Fär­gen för­änd­ras när blom­mor­na blir äld­re. Finns i många for­mer och färger.

Hum­le är en tack­sam växt att använ­da som insyns­skydd. Jag har fem stö­rar med hum­le, men i vin­ter är det dags att söka nya stö­rar. I höst mås­te jag kom­ma ihåg att ploc­ka till­va­ra hum­le­kot­tar och tor­ka. De är fina att använ­da då jag lagar mjöd på våren. Det är hon­plan­tor­na som gör kottarna.

Sön­da­gen var en varm och fin dag, hum­lor­na och fjä­ri­lar­na sök­te sig ännu till blom­man­de väx­ter. Fjä­ri­lar­na sök­te nek­tar i äppel­myn­tan, ver­kar som de skul­le ha varit lite sena­re i gång i år på grund av den sva­la­re sommaren.

Ännu vän­tar jag på en aster som slår ut verk­li­gen sent, först i slu­tet av måna­den. Men den som vän­tar på något gott vän­tar inte förgäves.

WP_20150907_19_55_22_Raw__highres -1

WP_20150907_19_45_41_Raw__highres -1
Vita sidenk­le­ma­ti­sens växtkraft

 

WP_20150910_09_10_13_Raw__highres
Syren­hor­ten­sia

 

WP_20150913_13_52_32_Raw__highres -1
Hum­le på störar

 

WP_20150913_13_55_15_Raw__highres -1
Hum­le­kot­tar på kommande

 

WP_20150913_14_04_12_Raw__highres
Näs­sel­fjä­ril på äppelmynta
Dela med dig…

2 reaktioner på ”Njut­ning av sen­blom­man­de väx­ter i trädgården”

  1. Vad fin fjä­rils­bild! Ock­så inled­nings­bil­den med hum­lan är fan­tas­tisk, ljuv­ligt ski­ra vita blommor.

  2. Tack, sidenk­le­ma­ti­sen är min favo­rit­växt på hös­ten. Den bara explo­de­rar med blom­mor. Tänk­te jag skul­le dela med mig lite av blomsterglädjen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.