Väst­ra Nylands Träd­gårds­för­e­nings höstmarknad

Den 29 augusti ord­na­de träd­gårds­för­e­ning­en sin årli­ga höst­mark­nad på Bro­marv torg. Plat­sen är väl­digt fin med Bro­marv kyr­ka ett sten­kast ifrån och all­de­les intill ham­nen. Trots att det såg oro­väc­kan­de ut kväl­len innan med ihål­lan­de regn, hade vi tur med väd­ret hela mark­nads­da­gen. Uppe­hållsvä­der hela dagen, och solen till och med hed­ra­de oss med sin när­va­ro. På mark­na­den sål­des plan­tor, grön­sa­ker och även fisk och kött och alle­han­da smått och gott. Det fanns allt från ler­gö­kar och arm­band, till äppel­träd och pum­por. För pro­gram­met stod kon­su­lent Sven Eng­blom som sva­ra­de på publi­kens frå­gor om odling i hem­träd­går­den, han berät­ta­de även om aktu­el­la saker på träd­gårds­fron­ten. Tan­ja Fri från EG-tra­ding Oy före­vi­sa­de mate­ri­al och red­skap från före­ta­get. En spe­ci­a­li­tet är brand­cer­ti­fi­e­ra­de sedum­mat­tor som går att anläg­ga t.ex. som tak, d.v.s. levan­de tak­ma­te­ri­al. För alla pro­duk­ter erhålls även anläggningsservice.

Ett stort tack till Sche­te­lig, Träd­gårds­för­bun­det, Hal­pa­hal­li Eke­näs, Anel­li Eke­näs för bidra­gen, och alla med­lem­mar och för­säl­ja­re som hjälpt till och bidra­git till att möj­lig­gö­ra mark­na­den i år igen.

Foton: Leif

_DSC9820
Till för­sälj­ning finns blom­mor och grönsaker..

 

_DSC9821
Peren­ner..

 

_DSC9825

_DSC9831
Mera blom­mor och grönsaker.Som synes i bak­grun­den, är vatt­net nära, en ide­a­lisk plats för en marknad.

 

_DSC9833
Pro­duk­ter i alla storlekar

 

_DSC9823
Kon­su­lent Sven Eng­blom sva­rar på frå­gor och berät­tar om aktu­ellt i trädgården.

 

_DSC9872
Tan­ja Fri från EG-Tra­ding Oy före­vi­sar deras produkter.

 

Dela med dig…

En reaktion på ”Väst­ra Nylands Träd­gårds­för­e­nings höstmarknad”

  1. Vad roligt att mark­na­den lyc­ka­des så väl! Väd­ret gyn­na­de fak­tiskt, det märk­tes ock­så på skör­de­mark­na­den som sam­ma dag hölls i Mar­gre­te­bergspar­ken i Esbo.
    Båda skör­de­mark­na­der­na ord­nas var­je år, så det är bra att man ock­så här på blog­gen får läsa om dem. Då kanske ännu fle­ra besö­ka­re dyker upp näs­ta gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.