Rosenlund och Aspe­grens trädgårdar

För ett år sedan gick jag en väl­digt intres­sant kurs i träd­gårds­ar­ke­o­lo­gi, och under den berät­ta­des bl.a. om restau­re­ring­en av Rosenlund. På hel­gen var jag med min familj upp till Jakob­stad och häl­sa­de på släk­ten. När jag var där tänk­te jag att det kun­de vara intres­sant att se stäl­let, även om det inte rik­tigt var hög­sä­song. När jag nämn­de att vi tänkt åka till Rosenlund, blev vi ett stör­re föl­je som åkte. Vi hade även för­må­nen av att få träd­gårds­mäs­ta­re Ari Vai­ni­onpää som guide.

De gam­la fina bygg­na­der­na smäl­te vac­kert in i land­ska­pet, och plan­te­ring­ar­na såg trev­li­ga ut. Det att endel väx­ter redan tagits upp, stör­de inte intryc­ket, en träd­gård lever efter säsong­en. Det var även intres­sant att se hur oran­ge­ri­et bli­vit åter­ska­pat så att den gam­la sten­fo­ten bevarats.

Rosenlund är en gam­mal präst­gård med anor från 1700-talet. Går­den grun­da­des av pros­ten Gabri­el Aspe­gren och är en av de älds­ta och bäst beva­ra­de präst­gårds­mil­jö­er­na i Nor­den. Aspe­grens träd­gård är åter­ska­pad enligt ursprung­lig plan och odlas med tids­ty­pis­ka växter.

På går­den finns ett Café, på områ­det ord­nas eve­ne­mang, akti­vi­te­ter för famil­jer, sko­lor och guidningar.

Länk till Rosenlunds hemsida.

Jag rekom­men­de­rar varmt ett besök till Aspe­grens träd­går­dar och Rosenlund. Själv pla­ne­rar jag att göra ett åter­be­sök under hög­sä­song för att sät­ta mig ner och nju­ta av en kopp kaf­fe på Rosenlund en vac­ker sommardag.

117
Sten­la­du­går­den

 

111
Vy från träd­gårds­od­ling­ar­na upp mot prästgårdsbyggnaden

 

112
Träd­gårds­od­ling­ar­na

 

114
Från väns­ter till höger, lust­hu­set, präst­går­den och den röda bygg­na­den till väns­ter är en del av orangeriet.

 

115
Oran­ge­ri­et inifrån.
Dela med dig…

En reaktion på ”Rosenlund och Aspe­grens trädgårdar”

  1. Kii­tos käyn­ni­stä ja ter­ve­tu­loa uudestaan. Toi­votta­vas­ti pää­set käymään kun puu­tar­ha on par­haas­sa kuko­istukses­sa heinä-elokuussa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.