Träf­fa kompisarna!

Att dis­ku­te­ra med and­ra träd­gårds­vän­ner är all­tid givan­de. Nu ges en ena­stå­en­de möj­lig­het till det, om du kom­mer med på den sto­ra fin­lands­svens­ka semi­na­ri­ekryss­ning­en för fritidsodlare.

Kryss­ning­en mel­lan Åbo och Stock­holm har före­läs­ning­ar, dis­kus­sio­ner, för­e­nings­in­fo, demon­stra­tio­ner m.m. på pro­gram­met. Kän­da fin­lands­svens­ka träd­gårds­pro­fi­ler medverkar.

Mera infor­ma­tion om tid­punkt, anmäl­ning­ar, pri­ser och pro­gram hit­tar du på för­bun­dets webb­si­da eller Face­book-sida. Du kan ock­så frå­ga av din egen för­e­nings ord­fö­ran­de eller sek­re­te­ra­re, alla för­bun­dets med­lems­för­e­ning­ar har fått infor­ma­tion om evenemanget.

Kom allt­så med, du också!

P1010044 P6280122 bild 2

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.