Måna­dens kruk­växt: Våreld

KalankoeVarje månad år 2016 pre­sen­te­ras i Träd­gårds­nytt en kruk­växt, oftast en helt van­lig art som odlas i många växt­hus i Fin­land eller så en lite äld­re tra­di­tio­nell växt. Det är Gina Åsten som skri­ver tex­ter­na. I janu­a­ri, allt­så årets förs­ta num­mer, skri­ver hon om Kalan­choë, som på svens­ka kal­las vår­eld eller höstglöd.

En grann vår­eld eller höst­glöd (Kalan­choe Bloss­fel­di­a­na-grup­pen) pig­gar upp på bor­det eller föns­ter­brä­det. Den säljs som blom­man­de kruk­växt under hela året. Den före­kom­mer i många oli­ka fär­ger, anpas­sa­de efter års­tid och helg, gult till påsken, rött till julen och kanske vitt till nyår, men den kan ock­så vara lime­fär­gad, pink, oran­ge, eller lila i oli­ka nyan­ser. Den kan även vara två­fär­gad. Väx­ten har många små blom­mor. De är enk­la eller dubb­la i täta kla­sar och den blom­mar länge eftersom de slår ut efter hand. Bla­den är mörk­grö­na och glan­si­ga, sucku­len­ta. Finns även som miniväxt.

Sköt­sel

Vår­eld är en lätt­skött kruk­växt. Nor­mal rumstem­pe­ra­tur är ok. Ställ den på en ljus eller halv­skug­gig plats. Vatt­na regel­bun­det, den får gär­na tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na. Den kla­rar bätt­re lite tor­ka än blö­ta. Häll bort över­flö­digt vat­ten från fat eller pryd­nadskru­ka. Man kan till­fö­ra näring en gång i måna­den under vår och sommar.

Vår­eld är även ett bra till­skott i bal­kong­lå­dor och kru­kor under sommaren.

 

 

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.