Mur­kloc­ka, en sky i blå­li­la eller vitt

I sitt inlägg om Måna­dens kruk­växt skrev Gina Åsten i april­num­ret av Träd­gårds­nytt om murklockan.

Mur­kloc­kan (Cam­pa­nu­la por­tenschla­gi­a­na) får vi gläd­je av både inne och ute. Den säljs tidigt på våren som kruk­växt och sena­re som träd­gårds­växt. Den finns till salu i både bloms­ter­af­fä­rer, träd­gårds­cen­ter och mar­ke­tar. Välj ut ett exem­plar med många knop­par. Väx­ten blir över­sål­lad av blå­li­la eller vita blom­mor. Bla­den är små och runt hjärt­for­ma­de, växt­sät­tet kompakt.

Inom­hus bör mur­kloc­kan vatt­nas ofta och regel­bun­det, den tål inte att tor­ka ut, men den vill hel­ler inte stå i vat­ten. Vatt­na den ner­i­från och häll bort över­flö­digt vat­ten från ytter­kru­kan efter ca en halv tim­me. Göd­ning ges unge­fär vid var tred­je vatt­ning. Den vill ha myc­ket ljus, men inte stark sol. Den kan stå i rumstem­pe­ra­tur, men blom­mar läng­re i något sva­la­re utrym­men. För att för­länga blom­ning­en bör man knip­sa av viss­na­de blommor.

Efter blom­ning­en kan man klip­pa ner mur­kloc­kan lite och plan­te­ra om den i ny jord. På för­som­ma­ren när ris­ken för natt­frost är över plan­te­ras den i rabat­ten. Det är dock säk­rast att lång­samt vän­ja den vid ute­li­vet och star­ka­re ljus. Den pla­ce­ras på en ljus och varm plats i väl­drä­ne­rad jord. Under tor­ra peri­o­der bör den vatt­nas. Mur­kloc­kan lär vara käns­lig, men kan kla­ra vin­tern i ett skyd­dat läge. Täck den med grankvis­tar på snöfria platser.

Mur­kloc­ka pas­sar även i ampel eller kru­ka på bal­kong­en och terrassen.

 

Inom­hus trivs Cam­pa­nu­la bäst på en ljus plats och hål­ler längst om den inte står för varmt. Den ska vatt­nas ofta och tål inte att tor­ka ut. Utom­hus är

Cam­pa­nu­la myc­ket lämp­lig att plan­te­ra i kru­kor eller direkt i jor­den vid ter­ras­sen, i sten­par­ti­er eller slutt­ning­ar. Myri­a­der­na av blom­mor som täc­ker väx­ter­na fle­ra gång­er från våren till hös­ten gör att de ser ut som hel­fär­ga­de blå eller vita fält.Campanula

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.