Som­mar­blom­mor!

Nu är det unge­fär den tiden då jag bru­kar skaf­fa en mängd blom­mor att ha i kru­kor, byt­tor och amp­lar. Men i år gjor­de jag ett undan­tag, den var­ma måna­den maj fick mig att fyl­la ter­ras­sen med blom­mor tidi­ga­re än van­ligt. Lite utrym­me har jag dock spa­rat för impuls­köp, jag ser ofta något som jag abso­lut vill ha fast jag egent­li­gen inte har rum för mer…

Trots att väd­ret just nu är rus­kigt med kyli­ga vin­dar hop­pas jag vi ändå alla ska kun­na nju­ta av både natu­rens och träd­går­dens bloms­ter­fäg­ring. Sina egna plan­te­ring­ar, på bal­kong­en eller ter­ras­sen eller i blom­bän­kar ute i träd­går­den, kom­po­ne­rar man själv enligt tyc­ke och smak. Välj det som till­ta­lar just dig, och kom­bi­ne­ra friskt. Du kan ha sti­li­ga hel­he­ter eller en vir­rig fär­g­ex­plo­sion, allt är lika rätt så länge du själv nju­ter av dina blommor.
Det enda du ska tän­ka på är att väl­ja rätt läge för rätt växt. Som­li­ga vill ju ha myc­ket sol och and­ra trivs i skugga.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.